Rubrika: Krátké zprávy

Výběrové řízení

Název zakázky: Rekonstrukce tělocvičny FK Slavonín
1) Identifikace zadavatele
Obchodní jméno: FK Slavonín, z.s.
Sídlo: Jižní 149/30, 783 01 Olomouc – Slavonín
IČ: 48807389
Osoba zastupující zadavatele: MUDr. Radovan Žižka, předseda
Kontaktní osoba: MUDr. Radovan Žižka, předseda
Mobil: 607 825 161
E-mail: sportslavonin@seznam.cz
2) Název zakázky
Rekonstrukce tělocvičny FK Slavonín
3) Druh zakázky
Stavební práce
4) Popis předmětu zakázky
Předmětem zakázky je jsou stavební úpravy tělocvičny ve vlastnictví FK Slavonín – rekonstrukce
opláštění tělocvičny, instalace moderního vytápěcího systému, pořízení nové osvětlovací techniky
v tělocvičně.
Podrobné informace o zakázce jsou součástí zadávací dokumentace, která je dostupná na vyžádání u
kontaktní osoby.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
5) Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění oznámení a končí dnem
3.10.2018 v 10:00 hodin. Nabídky musí být do sídla zadavatele doručeny do skončení lhůty pro podání
nabídek.
Místem pro podání nabídek je adresa sídla zadavatele FK Slavonín, z.s. , Jižní 149/30, 783 01 Olomouc
– Slavonín. Nabídku je možné podat osobně (pouze v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod.) nebo poštou
na výše uvedenou adresu. V případě podání poštou je rozhodujícím datem pro přijatelnost nabídky
z časového hlediska den doručení nabídky na místo k tomu určené, nikoliv datum odeslání nabídky.
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ZAKÁZKY
2/2
Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek hodnotící komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně
vyrozumí účastníka výběrového řízení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek a byla vyřazena.
6) Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba: MUDr. Radovan Žižka
Mobil: 607 825 161
E-mail: sportslavonin@seznam.cz
7) Ostatní podmínky
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem
a nejedná se o zadávací řízení realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Nabídka bude podána v českém jazyce.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,
je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
V Olomouci dne 17.9.2018

Víkendové výsledky mládeže

Dorost U19: Nedvězí – Slavonín 8:0, Starší žáci U15: Zábřeh – Slavonín 6:2, Mladší žáci U13: Zábřeh – Slavonín „A“ 3:3, Mladší žáci U12: Slavonín „B“ – Bohuňovice 2:6

Víkendové výsledky mládeže

Dorost U19: Slavonín – Horka 1:4, Starší žáci U15: Slavonín – Konice 0:3, Mladší žáci U13: Slavonín „A“ – Konice 4:4, Mladší žáci U12: Chválkovice – Slavonín „B“ 4:0

Víkendové výsledky mládeže

Dorost U19: Troubelice – Slavonín 5:1, Starší žáci U15: Kozlovice – Slavonín 5:0, Mladší žáci U13: Kozlovice – Slavonín „A“ 0:11, Mladší žáci U12: Slavonín „B“ – Dub n. Moravou 1:10

Výsledky mládeže

dorost: Slavonín – Šumvald 2:5,
st. žáci: Slavonín – Šternberk 1:5,
ml. žáci: Slavonín – Šternberk 4:6

Tresty z posledního utkání

Martin Semjon a David Holly, kteří byli vyloučeni v nedělním utkání, dostali dnes na disciplinární komisi stopky (Semjon na 2, Holly na 1 utkání) s možností požádat po polovině trestu o prominutí jeho zbytku s přijetím podmínky.

V sobotu memoriál ve Chválkovicích

V sobotu 2. 8. se v semifinále memoriálu M. Mikšíka ve Chválkovicích utkáme s Čenovírem od 15:00! V 17 hodin potom hrají domácí s Velkou Bystřicí.

Změny v kádru

V „A“ týmu Slavonína skončili dva hráči, kteří chtějí hrát v týmech blíž svým domovům, bohužel je naše parta nedokázala přesvědčit, aby zůstali. David Merten míří do Haňovic, Mira Večeřa do Újezdu u Uničova. V „B“ týmu se bohužel rozhodl ukončil kariéru kapitán Honza Gažar. Na tréninkách by se měli ukázat celkem 4 noví hráči.

Slavonín se zúčastnil Fino cupu

Jako každý rok vytvořili hráči slavonínského áčka mančaft na prestižním turnaji malé kopané – Fino cupu v Nemilanech. V sobotu skončili Slavonínští v základní skupině druzí, v neděli dopoledne v nástavbové skupině první. V osmifinále však vypadli nešťastně brankou minutu před koncem utkání.