3. Zdravotní způsobilost

Každému hráči účastnící se soutěží FAČR je doporučeno zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto „povinnost“ jejich zákonný zástupce.

Lékařskou zprávu klub ani FAČR nepožaduje, je však povinné podepsat prohlášení o zdravotní způsobilosti. Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší více než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení provádějí řídící orgány soutěží. K podpisu a archivaci prohlášení využíváme informační systém KIS.

Manuál k podpisu zdravotní způsobilosti a vložení do systému KIS:

1. V levém menu kliknout na položku „Dokumenty“ (1), dále kliknutím na soubor „Potvrzení o zdravotní způsobilosti“ stáhnout dokument (2), vytisknout jej, vlastnoručně podepsat a oskenovat (podepsané lze i vyfotit a nahrát v aplikaci mobilního telefonu – prosíme v čitelné kvalitě).

 

 

2. V levém menu kliknout na položku „Zdravotní prohlídky“ (1.) a dále v pravém horním rohu na „Přidat“ (2.)

3. „Datum prohlídky“ nastavit na stejné datum, které jste vypsali do dokumentu s podpisem (1.), „Datum platnosti prohlídky“ se automaticky nastaví za 1 rok (2.). Dále je třeba nahrát podepsaný dokument o zdravotní způsobilosti z bodu 1 (3.), v posledním kroku kliknout na oranžové pole „Přidat zdravotní prohlídku (4.)


4. V nejbližší době proběhne manažerem klubu kontrola podepsaného dokumentu a správnost uvedených dat. Po jeho schválení se změní status schvalování z Čeká na Schváleno.

5. Následující rok Vám přijde 14 dní před koncem platnosti dokumentu do aplikace KIS upomínka a celý proces podpisu zdravotní způsobilosti budete stejným způsobem opakovat pro další období s platností zase na další 1 rok.

6. V případě, že hráč nebude mít podepsané platné prohlášení o zdravotní způsobilosti, nebude mu umožněno zúčastnit se fotbalových utkání.